Seværdigheder i Namibia

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

129324

Dødsfald

3573

Coat of arms: Namibia

06:37:07

NA

Landekode ISO

+264

Telefonopkald

Africa/Windhoek

Tidszone

Windhoek

Hovedstad

Mest populære byer

GobabisOmaheke Regionen
Befolkning:19 101
Katima MuliloZambezi Regionen
Befolkning:28 362
KeetmanshoopǁKaras Regionen
Befolkning:20 977
LüderitzǁKaras Regionen
Befolkning:12 537
OkahandjaOtjozondjupa Regionen
Befolkning:22 639
OndangwaOshana Regionen
Befolkning:22 822
OngwedivaOshana Regionen
Befolkning:20 260
OniipaOshikoto Regionen
Befolkning:24 939
OshakatiOshana Regionen
Befolkning:36 541
OtjiwarongoOtjozondjupa Regionen
Befolkning:28 249
RehobothHardap Regionen
Befolkning:28 843
RunduKavango East Regionen
Befolkning:63 431
SwakopmundErongo Regionen
Befolkning:44 725
TsumebOshikoto Regionen
Befolkning:19 275
Walvis BayErongo Regionen
Befolkning:62 096
WindhoekKhomas Regionen
Befolkning:325 858

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFinansiereFlyttefirmaForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLægeMadMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning